Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2017

Die jaarlikse simposium vir nagraadse natuurwetenskapstudente van universiteite en tegniese universiteite (Honneurs, MSc, PhD en ekwivalente kwalifikasies), gereël deur die Afdelings Chemiese Wetenskappe en Wis- en Natuurkunde van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, vind op 2 en 3 November 2017 plaas. 


Dit word vanjaar in samewerking met Universiteit van Pretoria aangebied en sluit 'n openingsfunksie die aand van 2 November in. Die Departement Chemie van die Universiteit van Pretoria tree as gasheer vir vanjaar se simposium op. 

Registrasie vir die simposium is reeds oop en sluit 15 September 2017 vir studente wat 'n referaat wil lewer. Persone wat slegs wil bywoon moet ook op die webblad registreer teen 20 Oktober 2017. 

Ons sien uit daarna om by die 2017 studentesimposium te ontvang!


Nuus - sien nuusbriewe

 • Uitnodiging

 • Nagraadse studente van die vakgebiede/studievelde hierbo genoem, word uitgenooi om hulle navorsingsresultate by hierdie simposium as referate aan te bied. Bywoning deur studente wat nie aanbiedings doen nie, sowel as ander belangstellendes, word verwelkom.
   
  Die simposium skop Donderdagaand 2 November 2017 af met 'n spogfunksie en word op Vrydag 3 November 2017 voortgesit.
   
  'n Nie-terugbetaalbare registrasiefooi (administrasiefooi) van R222 word gehef en alle deelnemers sowel as bywoners word aangemoedig om vanaf 1 Julie te registreer. Alle verversings en etes is ingesluit en hoef nie voor betaal te word nie. 

 • Sluitingsdatums

 • Donderdag 15 September:  Vir studente wat referate wil aanbied
  Vrydag 20 Oktober:  Vir persone wat die simposium slegs wil bywoon
   
  Registrasie moet elektronies via hierdie webtuiste gedoen word.  Lees die afdeling met voorskrifte asseblief deeglik en let ook asseblief op die minimale voorafbetaalbare registrasiefooi.

 • Vakgebiede/Studievelde

 • Die vakgebiede/studievelde betrokke, sluit die volgende in:
  - Chemie
  - Biochemie
  - Metallurgie
  - Fisika
  - Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  - Wiskundige Statistiek
  - Operasionele Navorsing
  - Kwantitatiewe bestuur en Besluitkunde
  - Weerkunde, Oseanografie en Atmosfeerwetenskap
  - Geologie, Argeologie en Sterrekunde
  - Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels
  - Fisiese Geografie, Omgewingswetenskap en Geoinformatika
  - Biologiese wetenskappe
  - Ingenieurswesetoepassings van al bogenoemde vakgebiede
  - Onderrig en leer van al bogenoemde vakgebiede 

 • Facebook-bladsy

 • Besoek ons facebook-bladsy nou en wys jy hou van ons!!  
  "Studentesimposium in die natuurwetenskappe"


Wie en wat is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns?

As multidissiplinêre organisasie het die Akademie ten doel om die wetenskap, tegnologie en kunste, asook die gebruik en gehalte van Afrikaans te bevorder. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die N.P. van Wyk Louwmedalje, publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van die Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is en die Wiskunde- en Geskiedenisolimpiade wat aangebied word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  DM KISCH
  Eureka
  Riptide Technology

  Borge


  BlueStallion
  Leco
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit
  Spoor & Fisher
  Swagelok