Toekennings

Pryse vir aanbiedings
 
Kontantpryse sal aan die wenners en naaswenners van alle sessies (referate en plakkate) toegeken word. Voorlopig is die waarde van die pryse vir 2022 soos volg:
 
Voordragte
1 ste prys van R 2 500 per sessie
2 de prys van R 2 000 per sessie
3 de prys van R 1 500 per sessie
 
Plakkate
1 ste prys van R 2 000
2 de prys van R 1 500
3 de prys van R 1 000

Ander pryse  
Daar is 'n kontantprys beskikbaar as aanmoediging vir 'n niemoedertaalspreker van Afrikaans, asook 'n verskeidenheid ander pryse in spesiale kategorieë.  Alle deelnemers sal 'n individuele geskenkie ontvang. 
 
Publikasie van referaat- en plakkaatopsommings
Die beste uitgebreide referaat-/plakkaatopsommings sal geselekteer word met die oog op die publikasie daarvan in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie.  Hierdie tydskrif word deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns uitgegee en word ten volle deur die Nasionale Departement van Opvoeding geakkrediteer. Die publikasie van referaat- of plakkaatopsommings in hierdie tydskrif kan as 'n besondere eer gesien word en dien as aanmoediging vir studente om hul beste werk vir aanbieding by hierdie simposium voor te lê. Toestemming vir opsommings om vir publikasie in ag geneem te word, moet tydens registrasie verskaf word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Riptide Technology

  Borge