Voorlopige program:  2023-simposium

Wat om te verwag

Die 2023-simposium word as 'n eendag-geleentheid aangebied, met 'n openingsfunksie die voorfgaande aand.

Die openingsfunkise sluit 'n spesialislesing oor patentering of 'n verwante onderwerp in, waardeur die organiseerders poog om 'n bydrae tot die professionele ontwikkeling van deelnemende studente lewer. Verder is daar ook 'n aanbieding deur 'n genooide spreker oor 'n natuurwetenskaplike onderwerp en daarna 'n ete en geleentheid vir netwerkvorming en gesellige samesyn.

Die volgende dag word deur die studente-aanbiedings in beslag geneem, en sal bestaan uit 'n aantal parallelle sessies, waartydens studente die geleentheid  het om hulle referate en plakkate voor te dra. Die aantal sessies sal bepaal word deur die aantal aansoeke om deel te neem wat ontvang word, en sal op 'n later stadium bekendgemaak word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  Eureka
  Poretech
  Riptide Technology
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit
  Verder Scientific
  Wirsam Scientific & Precision Equipment

  Borge


  Jeneel Technology Services Pty LtD
  Unisa