Reëlingskomitee

Oorhoofs en registrasie
Prof Rudi Pretorius
Departement Geografie, Unisa
Afdeling Wis- en Natuurkunde, SAAWK
tel: (011) 471 3680
sel: (084) 727 5022
e-pos: pretorw@unisa.ac.za

Universiteit van Pretoria
Dr Ernst Langner
Departement Chemie
tel: (051) 401 2439
e-pos: langnEH@ufs.ac.za

Pryse en borge
Dr Hertzog Bisset
Necsa
Afdeling Chemiese Wetenskappe, SAAWK
tel: (012) 305 6340
e-pos: hertzog.bissett@necsa.co.za

Fakture en betaalbewyse
Dr Jean van Laar
tel: (071) 898 6674
jean@vanlaar.co.za

Administratiewe ondersteuning
Dr Linda Brink
SA Akademiekantoor
tel: (086) 133 3786
e-pos: linda@akademie.co.za

Finansies en betalings
Me Hanlie Wiilemse
Akademiekantoor
tel: (086) 133 3786
e-pos: finansies@akademie.co.za

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Riptide Technology

  Borge