Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2018

Die jaarlikse simposium vir nagraadse natuurwetenskapstudente van universiteite en tegniese universiteite (Honneurs, MSc, PhD en ekwivalente kwalifikasies), gereël deur die Afdelings Chemiese Wetenskappe en Wis- en Natuurkunde van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, vind op 25 en 26 Oktober 2018 plaas. 


Dit word vanjaar by die SA Akademie se splinternuwe gebou in Arcadia, Pretoria aangebied en sluit 'n openingsfunksie die aand van 25 Oktober en 'n begeleide toer deur die naasliggende historiese Engelenburghuis-museum in. 

Registrasie vir die simposium open 1 Mei 2018 vir studente wat wil deelneem of persone wat slegs wil bywoon.  Sluitingsdatums is as volg: 7 September 2018 vir studente wat aanbiedings wil doen; 15 Oktober 2018 vir persone wat slegs wil bywoon.
   
Ons sien uit daarna om jou by die SA Akademie se eie, unieke perseel vir die 2018 studentesimposium te ontvang!

Hoe om te registreer

●   Registreer asseblief op hierdie webwerf om aan die simposium deel te neem
●   Dit is om 'n referaat/plakkaat by die simposium aan te bied of om dit slegs by te woon.
●   Vir 'n referaat/plakkaat, lees die bladsy met titel "Voorskrifte" op hierdie webwerf noukeurig.
●   Gebruik verkieslik jou gmail/hotmail/yahoo of derglike e-posadres om mee te registreer.
●   Tydens die registrasieproses word 'n e-pos aan jou gestuur met 'n skakel om op te klik.
●   Jou registrasie is eers daarna geakativeer.
●   'n Persoonlike profiel is dan vir jou geskep, waarop jy weer kan aanteken.
●   Jy kan dan opsommimgs op die simposiumstelsel laai of jou besonderhede wysig.
●   Onthou dat jou registrasie eers voltooi is as jou R250 registrasiefooi betaal is.


Nuus - sien nuusbriewe

 • Uitnodiging

 • Nagraadse studente van die vakgebiede/studievelde hieronder genoem, word uitgenooi om hulle navorsingsresultate by hierdie simposium as referate of plakkate aan te bied. Bywoning deur studente wat nie aanbiedings doen nie, sowel as ander belangstellendes, word verwelkom.
   
  Die simposium skop Donderdagaand 25 Oktober 2018 af met 'n spogfunksie en word op Vrydag 26 Oktober 2018 voortgesit.
   
  'n Nie-terugbetaalbare registrasiefooi (administrasiefooi) van R250 word gehef en alle deelnemers sowel as bywoners word aangemoedig om vanaf 1 Mei 2018 te registreer. Alle verversings en etes is by die registrasiefooi ingesluit. 

 • Sluitingsdatums

 • Vrydag 7 September 2018:  Vir studente wat aanbiedings wil doen
  Maandag 15 Oktober 2018:  Vir persone wat die simposium slegs wil bywoon
   
  Registrasie moet elektronies via hierdie webtuiste gedoen word.  Lees die afdeling met voorskrifte asseblief deeglik en let ook asseblief op die minimale voorafbetaalbare registrasiefooi.

 • Vakgebiede/Studievelde

 • Die vakgebiede/studievelde betrokke, sluit die volgende in:
  - Chemie
  - Biochemie
  - Metallurgie
  - Fisika
  - Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  - Wiskundige Statistiek
  - Operasionele Navorsing
  - Kwantitatiewe bestuur en Besluitkunde
  - Weerkunde, Oseanografie en Atmosfeerwetenskap
  - Geologie, Argeologie en Sterrekunde
  - Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels
  - Fisiese Geografie, Omgewingswetenskap en Geoinformatika
  - Biologiese wetenskappe
  - Ingenieurswesetoepassings van al bogenoemde vakgebiede
  - Onderrig en leer van al bogenoemde vakgebiede 

 • Facebook-bladsy

 • Besoek ons facebook-bladsy nou en wys jy hou van ons!!  
  "Studentesimposium in die natuurwetenskappe"


Wie en wat is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns?

As multidissiplinêre organisasie het die Akademie ten doel om die wetenskap, tegnologie en kunste, asook die gebruik en gehalte van Afrikaans te bevorder. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die N.P. van Wyk Louwmedalje, publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van die Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is en die Wiskunde- en Geskiedenisolimpiade wat aangebied word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  DM KISCH
  Eureka
  Labotec
  Naspers

  Borge


  BlueStallion
  Leco
  Poretech
  Riptide Technology
  Spoor & Fisher
  Unisa