Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2022

Die volgende jaarlikse simposium vir nagraadse natuurwetenskapstudente van universiteite en tegniese universiteite (Honneurs, MSc, PhD en ekwivalente kwalifikasies), gereël deur die Afdelings Chemiese Wetenskappe, Wis- en Natuurkunde en Biologiese Wetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, vind op 3 tot 4 November 2022 plaas.


Die simposium word beplan met die oog op fisiese bywoning deur deelnemers en toehoorders. Vir diegene wat nie fisies kan teenwoordig wees nie, bestaan die opsie om vitueel deel te neem deur inskakeling via die internet, Hierdie opsie is nie outomaties tydens registrasie beskikbaar nie, en moet met die organiseerders uitgeklaar word. 

Die 2022-simposium word in samewerking met Akademia aangebied by die fasiliteite van hierdie hoër onderwysinstelling by Koshuis@Leriba in Clubview, Centurion. Die simposium sal oor twee volle dae strek en sluit 'n funksie die aand van 3 November in.

Registrasie vir die simposium open 1 Julie 2022 vir studente wat wil deelneem of persone wat slegs wil bywoon. Sluitingsdatums is as volg: 16 September 2022 vir studente wat aanbiedings wil doen; 26 Oktober 2022 vir persone wat slegs wil bywoon.
   
Ons sien dus uit daarna om jou saam met Akademia by Koshuis@Leriba in Centurion vir die 2022- studentesimposium te ontvang!

Hoe om te registreer
●   Registreer asseblief op hierdie webwerf om aan die simposium deel te neem.
●   Dit is om 'n referaat/plakkaat by die simposium aan te bied of om dit slegs by te woon.
●   Vir 'n referaat/plakkaat, lees die bladsy met titel "Voorskrifte" op hierdie webwerf noukeurig.
●   Gebruik verkieslik jou gmail/hotmail/yahoo of derglike e-posadres om mee te registreer.
●   Tydens die registrasieproses word 'n e-pos aan jou gestuur met 'n skakel om op te klik.
●   Jou registrasie word geaktiveer nadat jy op hierdie skakel geklik het.
●   'n Persoonlike profiel is dan vir jou geskep, waarop jy kan aanteken.
●   Jy kan dan jou opsommimgs op die simposiumstelsel laai of jou besonderhede wysig.
●   Onthou dat 'n nie-terugeisbare registrasiefooi van R300 gehef word en vooraf betaalbaar is.
●   Betalingsbesonderhede word verskaf in die e-pos wat jy tydens die registrasieproses ontvang het.


Nuus - sien nuusbriewe

 • Riglyne vir deelname, bywoning en registrasie

 • Die 2022-simposium word hoofsaaklik as 'n fisiese bywoningsgeleentheid beplan. Studente wat 'n referaat/plakkaat wil aanbied word vriendelik versoek om eerder fisies deel te neem as om die virtuele opsie te oorweeg. Die verwagting is dat ALLE studente wat aanbiedings lewer, die simposium ten volle sal meemaak.

  Die virtuele opsie is nie op die registrasieblad beskikbaar nie, en moet met die organiseerders uitgeklaar word. Dit sal slegs vir ‘n klein aantal deelnemers toegestaan word. Neem in ag dat finansiële ondersteuning vir vervoer wel beskikbaar is.

  Vir studente wat virtueel wil deelneem geld die volgende:

  - 'n Motivering (minder as 200 woorde) goedgekeur deur die organiseerders

  - Moet vir volle simposium registreer

  - Totale registrasiefooi betaalbaar

  - Moet albei dae heeltyd virtueel inskakel, insluitend Donderdagaand

  - Plakkate sal nie virtueel aangebied kan word nie

  Vir persone wat die simposium slegs wil bywoon sonder om ‘n aanbieding te lewer geld die volgende:

  - Een of albei dae kan bygewoon word

  - Fisiese bywoning verkieslik

  - Virtuele bywoning moontlik – lig organiseerders spoedig in, motivering nie nodig nie

  Indien daar enige verdere onsekerheid oor deelname en bywoning is, skakel gerus die organiseerders.

 • Sukkel jy met jou registrasie??

 • Hoewel daar nie probleme met jou registrasie behoort te wees nie, is jy welkom om ons te kontak as jy dalk vashaak. Prof Rudi Pretorius is gereed om van hulp te wees. Skakel gerus 084 7275022 of stuur 'n e-pos aan pretorw@unisa.ac.za 

 • Uitnodiging

 • Nagraadse studente van die vakgebiede/studievelde hierbo genoem, word uitgenooi om hulle navorsingsresultate by hierdie simposium as referate of plakkate aan te bied. Bywoning deur studente wat nie aanbiedings doen nie, dosente, studieleiers sowel as ander belangstellendes, word verwelkom.
   
  Die simposium skop Donderdoggend 3 November 2022 af, duur tot Vrydagmiddag 4 November 2022, en word saam met Akademia aangebied by Koshuis@Leriba in Clubview, Centurion.
   
  'n Nie-terugeisbare registrasiefooi (administrasiefooi) van R300 word gehef en alle deelnemers sowel as persone wat slegs die simposium wil bywoon word aangemoedig om vanaf 1 Julie 2022 te registreer. Alle verversings en etes oor die twee dae wat die simposium duur word geborg, word gratis verskaf en is nie by die registrasiefooi ingesluit nie. 

 • Vakgebiede/Studievelde

 • Die vakgebiede/studievelde betrokke, sluit die volgende in:
  - Chemie
  - Biochemie
  - Metallurgie
  - Fisika
  - Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  - Wiskundige Statistiek
  - Operasionele Navorsing
  - Kwantitatiewe bestuur en Besluitkunde
  - Weerkunde, Oseanografie en Atmosfeerwetenskap
  - Geologie, Argeologie en Sterrekunde
  - Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels
  - Fisiese Geografie, Omgewingswetenskap en Geoinformatika
  - Biologiese en verwante wetenskappe
  - Ingenieurswesetoepassings van al bogenoemde vakgebiede
  - Onderrig en leer van al bogenoemde vakgebiede 

 • Facebook-bladsy

 • Besoek ons facebook-bladsy nou en wys jy hou van ons!!  
  "Studentesimposium in die natuurwetenskappe"


Wie en wat is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns?

As multidissiplinêre organisasie het die Akademie ten doel om die wetenskap, tegnologie en kunste, asook die gebruik en gehalte van Afrikaans te bevorder. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die N.P. van Wyk Louwmedalje, publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van die Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is en die Wiskunde- en Geskiedenisolimpiade wat aangebied word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  BlueStallion
  Eureka
  Labotec
  Nano Technology Services
  Riptide Technology
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit
  Wirsam Scientific & Precision Equipment

  Borge


  Angstrom Scientific Pty Ltd
  Jeneel Technology Services Pty LtD
  Spoor & Fisher