Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2021

Die volgende jaarlikse simposium vir nagraadse natuurwetenskapstudente van universiteite en tegniese universiteite (Honneurs, MSc, PhD en ekwivalente kwalifikasies), gereël deur die Afdelings Chemiese Wetenskappe, Wis- en Natuurkunde en Biologiese Wetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, vind op 28 tot 29 Oktober 2021 plaas. Weens die impak van en onsekerheid rondom die COVID-19 pandemie, is daar besluit om nie met die 2020 simposium voort te gaan nie.


Die 2021-simposium word op die Potchefstroom-kampus van Noordwes-Universiteit aangebied, strek oor twee volle dae en sluit 'n funksie die aand van 28 Oktober 2021 in. Dit word in samewerking en met ondersteuing van die Navorsingsfokusarea: Chemiese Hulpbronveredeling van Noordwes-Universiteit op die Potchefstroom-kampus aangebied.

Registrasie vir die simposium open 1 Junie 2021 vir studente wat wil deelneem of persone wat slegs wil bywoon.  Sluitingsdatums is as volg: 10 September 2021 vir studente wat aanbiedings wil doen; 20 Oktober 2021 vir persone wat slegs wil bywoon.
   
Ons sien dus uit daarna om jou by die Potchefstroom-kampus van Noordwes-Universiteit vir die 2021 studentesimposium te ontvang!

SLUITINGSDATUM VIR REGISTRASIE OM 'N AANBIEDING TE DOEN
Ons bevestig dat die sluitingsdatum vir registrasie om 'n aanbiending te doen 10 September is. Ons vra om verskoning oor die misverstand hieroor. Die datum is van 4 September na 10 September aangeskuif om almal wat wil deelneem, kans te gee om te registreer. Weens die onsekerheid as gevolg van die COVID-19 pandemie, het die bemarking vir die simposium effens gesloer en daarom is besluit om die datum aan te skuif. 

Hoe om te registreer
●   Registreer asseblief op hierdie webwerf om aan die simposium deel te neem
●   Dit is om 'n referaat/plakkaat by die simposium aan te bied of om dit slegs by te woon.
●   Vir 'n referaat/plakkaat, lees die bladsy met titel "Voorskrifte" op hierdie webwerf noukeurig.
●   Gebruik verkieslik jou gmail/hotmail/yahoo of derglike e-posadres om mee te registreer.
●   Tydens die registrasieproses word 'n e-pos aan jou gestuur met 'n skakel om op te klik.
●   Jou registrasie word eers geaktiveer nadat jy op laasgenoemde skakel geklik het.
●   'n Persoonlike profiel is dan vir jou geskep, waarop jy kan aanteken.
●   Jy kan dan jou opsommimgs op die simposiumstelsel laai of jou besonderhede wysig.
●   Onthou dat jou registrasie eers voltooi is as jou R300 registrasiefooi betaal is.


Nuus - sien nuusbriewe

 • Sukkel jy met jou registrasie??

 • Hoewel daar nie probleme met jou registrasie behoort te wees nie, is jy welkom om ons te kontak as jy dalk vashaak. Prof Rudi Pretorius is gereed om van hulp te wees. Skakel gerus 084 7275022 of stuur 'n e-pos aan pretorw@unisa.ac.za 

 • Uitnodiging

 • Nagraadse studente van die vakgebiede/studievelde hieronder genoem, word uitgenooi om hulle navorsingsresultate by hierdie simposium as referate of plakkate aan te bied. Bywoning deur studente wat nie aanbiedings doen nie, dosente, studieleiers sowel as ander belangstellendes, word verwelkom.
   
  Die simposium skop Donderdoggend 28 Oktober 2021 af en duur tot Vrydagmiddag 29 Oktober 2021.
   
  'n Nie-terugbetaalbare registrasiefooi (administrasiefooi) van R300 word gehef en alle deelnemers sowel as bywoners word aangemoedig om vanaf 1 Junie 2021 te registreer. Alle verversings en etes is by die registrasiefooi ingesluit. 

 • Sluitingsdatums

 • Vrydag 10 September 2021:  Vir studente wat aanbiedings wil doen
  Woendag 20 Oktober 2021:  Vir persone wat die simposium slegs wil bywoon
   
  Registrasie moet elektronies via hierdie webtuiste gedoen word.  Lees die afdeling met voorskrifte asseblief deeglik en let ook asseblief op die minimale voorafbetaalbare registrasiefooi.

 • Vakgebiede/Studievelde

 • Die vakgebiede/studievelde betrokke, sluit die volgende in:
  - Chemie
  - Biochemie
  - Metallurgie
  - Fisika
  - Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  - Wiskundige Statistiek
  - Operasionele Navorsing
  - Kwantitatiewe bestuur en Besluitkunde
  - Weerkunde, Oseanografie en Atmosfeerwetenskap
  - Geologie, Argeologie en Sterrekunde
  - Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels
  - Fisiese Geografie, Omgewingswetenskap en Geoinformatika
  - Biologiese wetenskappe
  - Ingenieurswesetoepassings van al bogenoemde vakgebiede
  - Onderrig en leer van al bogenoemde vakgebiede 

 • Facebook-bladsy

 • Besoek ons facebook-bladsy nou en wys jy hou van ons!!  
  "Studentesimposium in die natuurwetenskappe"


Wie en wat is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns?

As multidissiplinêre organisasie het die Akademie ten doel om die wetenskap, tegnologie en kunste, asook die gebruik en gehalte van Afrikaans te bevorder. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die N.P. van Wyk Louwmedalje, publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van die Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is en die Wiskunde- en Geskiedenisolimpiade wat aangebied word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  Afriforum
  BlueStallion
  Eureka
  Naspers
  Riptide Technology
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit

  Borge