Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2020

Die jaarlikse simposium vir nagraadse natuurwetenskapstudente van universiteite en tegniese universiteite (Honneurs, MSc, PhD en ekwivalente kwalifikasies), gereël deur die Afdelings Chemiese Wetenskappe, Wis- en Natuurkunde en Biologiese Wetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, vind op 29  tot 30 Oktober 2020 plaas. 


Dit word vanjaar op die Potchefstroomkampus van Noordwes-Universiteit aangebied, strek oor twee volle dae en sluit 'n funksie die aand van 29 Oktober 2020 in. 

Registrasie vir die simposium open 1 Junie 2020 vir studente wat wil deelneem of persone wat slegs wil bywoon.  Sluitingsdatums is as volg: 4 September 2020 vir studente wat aanbiedings wil doen; 21 Oktober 2020 vir persone wat slegs wil bywoon.
   
Ons sien uit daarna om jou by die Potchefstroomkampus van Noordwes-Universiteit vir die 2020  studentesimposium te ontvang!

Hoe om te registreer

●   Registreer asseblief op hierdie webwerf om aan die simposium deel te neem
●   Dit is om 'n referaat/plakkaat by die simposium aan te bied of om dit slegs by te woon.
●   Vir 'n referaat/plakkaat, lees die bladsy met titel "Voorskrifte" op hierdie webwerf noukeurig.
●   Gebruik verkieslik jou gmail/hotmail/yahoo of derglike e-posadres om mee te registreer.
●   Tydens die registrasieproses word 'n e-pos aan jou gestuur met 'n skakel om op te klik.
●   Jou registrasie is eers geaktiveer nadat jy op laasgenoemde skakel geklik het.
●   'n Persoonlike profiel is dan vir jou geskep, waarop jy weer kan aanteken.
●   Jy kan dan opsommimgs op die simposiumstelsel laai of jou besonderhede wysig.
●   Onthou dat jou registrasie eers voltooi is as jou R300 registrasiefooi betaal is.


Nuus - sien nuusbriewe

 • Sukkel jy met jou registrasie??

 • Hoewel daar nie probleme met jou registrasie behoort te wees nie, is jy welkom om ons te kontak as jy dalk vashaak. Prof Rudi Pretorius is gereed om van hulp te wees. Skakel gerus 084 7275022 of stuur 'n e-pos aan pretorw@unisa.ac.za 

 • Uitnodiging

 • Nagraadse studente van die vakgebiede/studievelde hieronder genoem, word uitgenooi om hulle navorsingsresultate by hierdie simposium as referate of plakkate aan te bied. Bywoning deur studente wat nie aanbiedings doen nie, dosente, studieleiers sowel as ander belangstellendes, word verwelkom.
   
  Die simposium skop Donderdoggend 29 Oktober 2020 af en duur tot Vrydagmiddag 30 Oktober 2020.
   
  'n Nie-terugbetaalbare registrasiefooi (administrasiefooi) van R300 word gehef en alle deelnemers sowel as bywoners word aangemoedig om vanaf 1 Junie 2020 te registreer. Alle verversings en etes is by die registrasiefooi ingesluit. 

 • Sluitingsdatums

 • Vrydag 4 September 2020:  Vir studente wat aanbiedings wil doen
  Woendag 21 Oktober 2020:  Vir persone wat die simposium slegs wil bywoon
   
  Registrasie moet elektronies via hierdie webtuiste gedoen word.  Lees die afdeling met voorskrifte asseblief deeglik en let ook asseblief op die minimale voorafbetaalbare registrasiefooi.

 • Vakgebiede/Studievelde

 • Die vakgebiede/studievelde betrokke, sluit die volgende in:
  - Chemie
  - Biochemie
  - Metallurgie
  - Fisika
  - Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  - Wiskundige Statistiek
  - Operasionele Navorsing
  - Kwantitatiewe bestuur en Besluitkunde
  - Weerkunde, Oseanografie en Atmosfeerwetenskap
  - Geologie, Argeologie en Sterrekunde
  - Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels
  - Fisiese Geografie, Omgewingswetenskap en Geoinformatika
  - Biologiese wetenskappe
  - Ingenieurswesetoepassings van al bogenoemde vakgebiede
  - Onderrig en leer van al bogenoemde vakgebiede 

 • Facebook-bladsy

 • Besoek ons facebook-bladsy nou en wys jy hou van ons!!  
  "Studentesimposium in die natuurwetenskappe"


Wie en wat is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns?

As multidissiplinêre organisasie het die Akademie ten doel om die wetenskap, tegnologie en kunste, asook die gebruik en gehalte van Afrikaans te bevorder. Die Akademie is op 2 Julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die N.P. van Wyk Louwmedalje, publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van die Taalkommissie aan die standaardisering van Afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die Akademie opgestel en gepubliseer is en die Wiskunde- en Geskiedenisolimpiade wat aangebied word.

More Reading:

 • chief-Body

 • chimney-Brass

 • clean-Bread

 • clear-Breath

 • cliff-Brother

 • Cloth-Building

 • Coal-Burn

 • cold-Burst

 • Color-Business

 • comb-Butter

 • Hoofborge


  Adams&Adams
  DM KISCH
  Eureka
  Naspers
  V-Tech

  Borge


  Advanced Laboratory Solutions
  BlueStallion
  Labotec
  Leco
  Riptide Technology
  Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) Noordwes-Universiteit
  Spoor & Fisher
  Unisa